Spor je jako křížovka. Hledání
správných slov a různé směry
pohledu. Naše kancelář vyplňuje
prázdná místa rychle, efektivně
a definitivně. Chceme spokojeného
a bezstarostného klienta, který svou
tajenku vyluštil jednou pro vždy?
Bezesporu.
Praxe od roku 2000 v zastupování právnických i fyzických osob před soudy a ostatními státními institucemi
s výhodou nejen právního, ale
i technického vzdělání.
Úzce spolupracujeme s kanceláří
účetní a daňovou, notariát přímo
“in house”. Komplexní právní služby?
Bezesporu.
Mgr. Ing. Václav Špunda
advokát
ev. č. ČAK: 10752


Vzdělání:
1998 – Fakulta dopravní ČVUT v Praze
2001 – Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Praxe:

2000 – 2001
Wolf Theiss & Partners, v.o.s., advokáti
právní asistent
2001 – 2002
Vojenský úřad pro právní zastupování Ministerstva obrany ČR
zástupce oddělení obchodních sporů
2002 – 2007
Balcar, Polanský & Spol., advokátní kancelář
spolupracující advokát
2007 – 2012
Špunda, Mašín, advokátní kancelář
zakládající partner, advokát
BEZESPORU